Bytový dom Sv. Alžbety v Iži

novopostavený bytový dom v obci Iža. Nové moderné, úsporné a dokončené 1 a 2 izbové byty. 

Na prízemí predpripravené nebytové priestory.